Formele procedure

Uitvoering

Nadat het uitvoeringsplan is vastgesteld, kan de warmtetransitie van start. Hierbij blijft het cruciaal om goed te communiceren, om in samenspraak met bewoners de uitvoering soepel te laten verlopen. Juist in deze uitvoerende fase krijgen bewoners op dagelijkse basis te maken met de warmtetransitie. De maatregelen hebben directe impact achter de voordeur van huishoudens. Organiseer daarom niet enkel goede communicatie, maar blijf ook open staan voor hun verhalen en ervaringen, en pas waar nodig je plan hierop aan.

Als het goed is, heb je een uitvoeringsplan liggen waarin staat hoe deze fase zo soepel mogelijk kan verlopen. De warmtetransitie vraagt van bewoners een gedragsverandering, financiële investering en in veel gevallen ook een aanpassing van de woning om voldoende te isolren en aan te sluiten op de nieuwe warmteoplossing. Door bewoners goed te betrekken bij de uitvoering van de warmtetransitie zal er meer begrip zijn voor eventuele overlast van werkzaamheden, en zullen zij meer geneigd zijn om mee te werken en ook zelf initiatief te nemen. Zie voor meer informatie: De invloed van gedrag.

Welke rol je hier als gemeente hebt, hangt deels af van de gekozen warmteoplossing. Bij een collectief warmtenet is deze rol anders dan bij een individuele oplossing.

Hoe dan ook valt of staat deze uitvoeringsfase bij een goede communicatiestrategie. Stem goed af met bewoners en uitvoerende partijen. Wie onderhoudt het contact met bewoners? Waar kunnen bewoners terecht met eventuele klachten bij overlast? Zie voor meer informatie: “Bewonerscommunicatie” en hoofdstuk “2.6 Communiceer” in het “Wijkproces richting aardgasvrij”. Binnen PAW wordt op die moment deze uitvoeringsparticipatie nog verkend. Heb je ideeën of tips op basis van eigen ervaringen? Neem dan contact op met Thema Regie en Organisatie: manouk.staal@vng.nl.