Uitvoeren participatie

Uitvoeren participatie

Op basis van je gemaakte ontwerp, ga je aan de slag met het organiseren en uitvoeren van je participatieproces. Je maakt keuzes over bijvoorbeeld locaties en gespreksleiders, en gaat aan de slag met de selectie en het uitnodigen van bewoners. Denk ook na over hoe de uitkomsten worden opgenomen in het uitvoeringsplan, en over de terugkoppeling hiervan naar de deelnemers en de bredere groep van bewoners en stakeholders.

Tijdens het uitvoeren van het traject is de kans groot dat je op onvoorziene gebeurtenissen of nieuwe informatie stuit, die om een herijking van je strategie en daarmee het ontwerp van je traject vragen. Dit zijn momenten om terug te gaan in dit schema naar stap 2, of zelfs ook stap 1. Blijf dus reflecteren op het traject, en wat je nodig hebt om bewoners op een goede manier te (blijven) betrekken.